ข่าวประกาศ สสอ.

ข่าว

คู่มือ รพ.สต.ติดดาวปี2562 Final

ขอเชิญดาวน์โหลด คู่มือ รพ.สต.ติดดาวปี2562 Final ที่นี่

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (1. คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2562_Final 28.11.18.pdf)1. คู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2562_Final 28.11.18.pdf2526 kB2018-12-04 15:37

ขอเชิญประชุมพัฒนาสมรรถนะทักษะบุคลากรและระบบบริการNCD

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                                ขอเชิญประชุมพัฒนาสมรรถนะทักษะบุคลากรและระบบบริการ 3S,NCD,CPR รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผน Fix cost 2/2561

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (งวด 2 แผน Fix cost.pdf)งวด 2 แผน Fix cost.pdf214 kB2018-05-30 09:51

การลงบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ

เรียน ผอ.รพ.สต.บ้านเทื่อม,โนนทอง,คำบง,บ้านม่วง,กลางใหญ่,เมืองพาน,ห้วยศิลาฯและบ้านค้อ

          ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามWeb link นี้ http://gishealth.moph.go.th/pcu  

ขอแสดงความนับถือ
นายมานิตย์  นิยมเหลา
ผู้ประสานงานปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว อำเภอบ้านผือ