• 62379.jpg
 • 62380.jpg
 • 62381.jpg
 • 62382.jpg
 • 193786.jpg
 • 193787.jpg
 • 193788.jpg
 • 342661.jpg
 • 342662.jpg
 • 342667.jpg
 • 342668.jpg
 • 342669.jpg
 • 342670.jpg
 • timeline_25630204_115710.jpg
 • timeline_25630204_115713.jpg
 • timeline_25630204_115715.jpg
 • timeline_25630204_115718.jpg
 • timeline_25630204_115720.jpg
 • timeline_25630204_115746.jpg
 • timeline_25630204_115843.jpg

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

วันนี้ 10มีนาคม2563 อำเภอบ้านผือ จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) ครั้งที่ 1/63 โดยมีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธาน  ที่ห้องประชุมอุษาบารส ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  มีการสรุปประเด็น การดำเนินงาน ในปี2562และ นำเสนอประเด็นใหม่เพื่อพิจารณา ปี2563 ในที่ประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้กับประชาชนชาวอำเภอบ้านผือ ต่อไป

คปสอ.บ้านผือ จัดรณรงค์จิตอาสาป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คปสอ.บ้านผือ นำโดย นายสมคิด สิทธิโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย ผู้ช่วย สสอ.,ผอ.รพ.สต.และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในอำเภอบ้านผือ,เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านผือ และคณะ อสม.ต.บ้านผือ  ร่วมรณรงค์จิตอาสาป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ในเวทีประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ. ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จากนั้น ได้ออกรณรงค์ในชุมชนบริเวณห้างร้านแผงลอยตลาดนิยม และ ห้างเทสโก้โลตัสบ้านผือ  ได้รับความสนใจและร่วมมือจากพ่อค้าประชาชน เป็นอย่างดี

อำเภอบ้านผือเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่2562

วันนี้ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.  นายอำเภอบ้านผือ นำทีม ศปถ.อำเภอบ้านผือ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ต่างๆ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ  รพ.สต.และ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลบ้านผือ และเครือข่าย อสม.ทั่วทั้งอำเภอบ้านผือ ประมาณ300คน ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร ในอำเภอบ้านผือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  จากจุดเริ่มต้น ที่ ลานหน้าคูน้ำ สิ้นสุดที่ ที่ว่าการอำเภอ บ้านผือ.. (ดูภาพเพิ่มเติม..)

อ่านเพิ่มเติม: อำเภอบ้านผือเดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่2562

คปสอ.บ้านผือ จัดกิจกรรม "วิ่งไล่ยุง"

วันที่ 10 มกราคม 2562 คปสอ.บ้านผือ จัดกิจกรรม"วิ่งไล่ยุง" เพื่อเป็นการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนฤดูการระบาด โดย มีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงาน และร่วมวิ่งรณรงค์ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.อำเภอบ้านผือ ณ.บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ขอความร่วมมืองดให้ของขวัญในโอกาสต่างๆ

        ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ ตามหนังสือที่ สธ 0217/ว825  ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562  นั้น และเพื่อให้การดำเนินงาน ITA  หัวข้อ EB18 : หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต
         ดังนั้น สสอ.บ้านผือ จึงขอแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัด สสอ.บ้านผือ ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด