การขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน

วันที่ 18 ธันวาคม 2563  รพ.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ร่วมการขับเคลื่อนนโยบาย "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน" โดย Kick off พร้อมกันเวลา 09.00 น.

 

คปสอ.บ้านผือ จัดรณรงค์จิตอาสาป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คปสอ.บ้านผือ นำโดย นายสมคิด สิทธิโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย ผู้ช่วย สสอ.,ผอ.รพ.สต.และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในอำเภอบ้านผือ,เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านผือ และคณะ อสม.ต.บ้านผือ  ร่วมรณรงค์จิตอาสาป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ในเวทีประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ. ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จากนั้น ได้ออกรณรงค์ในชุมชนบริเวณห้างร้านแผงลอยตลาดนิยม และ ห้างเทสโก้โลตัสบ้านผือ  ได้รับความสนใจและร่วมมือจากพ่อค้าประชาชน เป็นอย่างดี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)

วันนี้ 14 ธันวาคม 2563 อำเภอบ้านผือ จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) ครั้งที่ 1/64 โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธาน  ที่ห้องประชุมอุษาบารส ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ  มีการสรุปประเด็น การดำเนินงาน ในปี2563 และ นำเสนอประเด็นใหม่เพื่อพิจารณา ปี2564 ในที่ประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพให้กับประชาชนชาวอำเภอบ้านผือ ต่อไป

คปสอ.บ้านผือ จัดกิจกรรม "วิ่งไล่ยุง"

วันที่ 10 มกราคม 2562 คปสอ.บ้านผือ จัดกิจกรรม"วิ่งไล่ยุง" เพื่อเป็นการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนฤดูการระบาด โดย มีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงาน และร่วมวิ่งรณรงค์ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.อำเภอบ้านผือ ณ.บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี