ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนชาวสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ต้อนรับท่านสาธารณสุขอำเภอคนใหม่

วันนี้  7 ตุลาคม 2564  ตัวแทนชาวสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ โดย ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับ นายจักรพงษ์ ศรีราช สาธารณสุขอำเภอ คนใหม่ และชาวสาธารณสุขอำเภอหนองแสง และ อำเภอหนองวัวซอ ร่วมส่งแสดงความยินดี