ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอบ้านผือฉีดวัคซีนไฟเชอร์(pfizer)แก่กลุ่มอายุต่ำกว่า 18ปี รอบที่2(ม.ต้น)

วันนี้ 23ตุลาคม 2564  อำเภอบ้านผือ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(pfizer)เข็ม 1 แก่กลุ่ม นักเรียน ม.ต้น และเก็บตก นักเรียน ม.ปลาย ที่จุดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี  จำนวน 2,514 คน โดยมีนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านผือ และนายจักรพงษ์ ศรีราช สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เดินทางมาติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คณะครู และกลุ่มผู้ฉีดวัคซีน