ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอบ้านผือ  ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ในระหว่างวันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2564 ใน วัน และ เวลาราชการ