ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอบ้านผือ  ขอให้ผู้มีรายชื่อรายงานตัวและ เข้าสอบ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  เวลา08.00 น. -  16.30 น.  ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ หากไม่มาสอบตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์