ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามลำดับคะแนน    ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้อันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐น.  ณ. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเลือกผู้ที่สอบได้อันดับถัดไปมาแทน สำหรับผู้ที่ได้อันดับสำรอง จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี