คปสอ.บ้านผือ จัดกิจกรรม "วิ่งไล่ยุง"

วันที่ 10 มกราคม 2562 คปสอ.บ้านผือ จัดกิจกรรม"วิ่งไล่ยุง" เพื่อเป็นการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนฤดูการระบาด โดย มีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงาน และร่วมวิ่งรณรงค์ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.อำเภอบ้านผือ ณ.บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี