ข่าวประชาสัมพันธ์

คปสอ.บ้านผือ จัดกิจกรรม "วิ่งไล่ยุง"

วันที่ 10 มกราคม 2562 คปสอ.บ้านผือ จัดกิจกรรม"วิ่งไล่ยุง" เพื่อเป็นการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนฤดูการระบาด โดย มีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงาน และร่วมวิ่งรณรงค์ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.อำเภอบ้านผือ ณ.บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี