ข่าวประชาสัมพันธ์

คปสอ.บ้านผือ จัดรณรงค์จิตอาสาป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คปสอ.บ้านผือ นำโดย นายสมคิด สิทธิโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วย ผู้ช่วย สสอ.,ผอ.รพ.สต.และ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในอำเภอบ้านผือ,เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านผือ และคณะ อสม.ต.บ้านผือ  ร่วมรณรงค์จิตอาสาป้องกันโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ในเวทีประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ. ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ จากนั้น ได้ออกรณรงค์ในชุมชนบริเวณห้างร้านแผงลอยตลาดนิยม และ ห้างเทสโก้โลตัสบ้านผือ  ได้รับความสนใจและร่วมมือจากพ่อค้าประชาชน เป็นอย่างดี