• 62379.jpg
 • 62380.jpg
 • 62381.jpg
 • 62382.jpg
 • 193786.jpg
 • 193787.jpg
 • 193788.jpg
 • 342661.jpg
 • 342662.jpg
 • 342667.jpg
 • 342668.jpg
 • 342669.jpg
 • 342670.jpg
 • timeline_25630204_115710.jpg
 • timeline_25630204_115713.jpg
 • timeline_25630204_115715.jpg
 • timeline_25630204_115718.jpg
 • timeline_25630204_115720.jpg
 • timeline_25630204_115746.jpg
 • timeline_25630204_115843.jpg

สสอ.บ้านผือ ประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นายสมคิด สิทธิโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต ทุกรูปแบบ  ในวันประชุมประจำเดือน ที่ สสอ.บ้านผือ วันที่ 4 ธันวาคม 2562