คู่มือและแนวทางการประเมิน รพสต.ติดดาว ปี61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
    ขอส่งคู่มือ และแนวทางการประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2561 ตามรายละเอียดที่แนบ