ขอเชิญประชุมจัดทำแผนงบลงทุน ปี62

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
      ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน หรือ ผู้รับผิดชอบ เข้าประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบ UC ปีงบประมาณ2562 และงบNon UC ปี 2563-2565  ในวันที่ 28 พศจิกายน 2560 เวลา 13.00น.-16.30น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ (ให้นำโนตบุค และปลั๊กไฟมาด้วย)