ขอสรุปคะแนนประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาวปี61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
   ขอความกรุณาส่งแบบสรุปคะแนนประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาวปี2561 ตามไฟล์ที่แนบ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อที่จะได้สรุปและนำส่งจังหวัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

มานิตย์ นิยมเหลา
ผู้ประสานงาน รพ.สตติดดาว อ.บ้านผือ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว61.xls)ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว61.xls41 kB2018-02-08 21:28