ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

       ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการซื้อกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น
       กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก ร้าน ต.เจริญการไฟฟ้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๔๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0006.pdf)SCN_0006.pdf387 kB2018-03-30 10:00