ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
      วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0010.pdf)SCN_0010.pdf374 kB2018-03-30 11:04