ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
     แผ่นป้ายรณรงค์ จำนวน ๔๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พิทักษ์ศิลป์(ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท(สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0007.pdf)SCN_0007.pdf396 kB2018-03-30 11:02