ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งป้ายรณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งป้ายรณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
      ติดตั้งแผ่นป้ายรณรงค์ จำนวน ๔๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนราธิป บุญรุฬ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0008.pdf)SCN_0008.pdf399 kB2018-03-30 11:21