ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บและติดตั้งผ้าม่านห้องประชุม รพ.สต.ข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จ้างเหมาตัดเย็บและติดตั้งผ้าม่านห้องประชุม รพ.สต.ข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
      ม่านและผ้าม่าน จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสำราญ ชัยคำมุง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0001.pdf)SCN_0001.pdf385 kB2018-03-30 11:35