ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารห้องอบเครื่องมือปราศจากเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารห้องอบเครื่องมือปราศจากเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

      จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารห้องอบเครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นานราธิป บุญรุฬ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0003.pdf)SCN_0003.pdf402 kB2018-03-30 12:04