ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก(ตามแบบ 5419) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก(ตามแบบ 5419) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ
           ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ  ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก(ตามแบบ 5419) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

           รั้วตาข่ายถัก จำนวน 1 หน่วย   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพีระสันต์ ราชบุตรศรี  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 63,000 บาท(หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

           ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ    จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าว ตามประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระคุ  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่แนบมาพร้อมนี้