ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ รพ.สต.ข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาจง

          ตามที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ รพ.สต.ข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          จ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ รพ.สต.ข้าวสาร จำนวน ๑๒.๕ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเจริญ กมแสง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๖๙.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกสิบเก้าบาท ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0014.pdf)SCN_0014.pdf378 kB2018-05-07 11:05