ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข้าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ รพ.สต.ข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้าวสาร ต.ข้าวสาร ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ รพ.สต.ข้าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
           จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำผู้มารับบริการ รพ.สต.ข้าวสาร จำนวน ๗๑ ตารางเมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเจริญ กมแสง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๒๐๘.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (SCN_0015.pdf)SCN_0015.pdf391 kB2018-05-07 11:12