ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือได้มีโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โกมลคอนวีเนียน (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๐๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (วัสดุงานบ้านงานครัว.pdf)วัสดุงานบ้านงานครัว.pdf235 kB2018-07-24 09:53