ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นทำแผล รพ.สต.กลางใหญ่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ลักขณา 562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารจุดคัดกรองผู้ป่วย รพ.สต.กลางใหญ่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ลักขณา 824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น รพ.สต.บ้านกลางใหญ่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ลักขณา 821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยา รพ.สต.บ้านกลางใหญ่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ลักขณา 715
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รพ.สต.คำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย เฉลิมพล พรมนาไร่ 419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเจาะจงราคา รพ.สต.บ้านม่วง 17 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Wilailuk 369
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้ว คสล.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย เฉลิมพล พรมนาไร่ 500
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รพ.สต.บ้านธาตุ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายพิเชษฐ์ พรหมทะสาร 741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รพ.สต.บ้านธาตุ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายพิเชษฐ์ พรหมทะสาร 754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รพ.สต.บ้านธาตุ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายพิเชษฐ์ พรหมทะสาร 788
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รพ.สต.บ้านธาตุ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายพิเชษฐ์ พรหมทะสาร 743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รพ.สต.บ้านธาตุ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายพิเชษฐ์ พรหมทะสาร 756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รพ.สต.บ้านธาตุ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย นายพิเชษฐ์ พรหมทะสาร 740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียด 16 ล้านพิกเซล รพ.สต.บ้านนาเตย 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย พรชัย ดีสุข 774
ประชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่นอนลมกันแผลกดทับแบบลอน รพ.สต.บ้านนาเตย 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย พรชัย ดีสุข 702
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กุหลาบ 759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะของ รพ.สต.บ้านม่วง 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Wilailuk 752
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างซ่อมห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเจาะจง รพ.สต.บ้านค้อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ณัฏฐนิช 557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ รพ.สต.บ้านม่วง 02 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Wilailuk 505
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำเสมอภาค รพ.สต.บ้านม่วง 02 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Wilailuk 630
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.หนองหัวคู 01 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย เพ็ญศิริ เขมะสัจจกุล 698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบผนังแยกส่วนของ รพ.สต.บ้านม่วง 31 มกราคม 2561 เขียนโดย Wilailuk 700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง 30 มกราคม 2561 เขียนโดย กุหลาบ 800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง 30 มกราคม 2561 เขียนโดย กุหลาบ 755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน รพ.สต.กลางใหญ่ 30 มกราคม 2561 เขียนโดย ลักขณา 1259