ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ 29 มกราคม 2561 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ 26 มกราคม 2561 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทะแยงมุม120นิ้ว รพ.สต.บ้านนาล้อม 26 มกราคม 2561 เขียนโดย Super User 1150
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2561 เขียนโดย ภูริพัฒน์ 806
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยศิลาผาสุก ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มกราคม 2561 เขียนโดย ภูริพัฒน์ 789
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า รพ.สต.คำบง 25 มกราคม 2561 เขียนโดย เฉลิมพล พรมนาไร่ 516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รพ.สต.คำบง 25 มกราคม 2561 เขียนโดย เฉลิมพล พรมนาไร่ 440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ รพ.สต.หนองหัวคู 24 มกราคม 2561 เขียนโดย เพ็ญศิริ เขมะสัจจกุล 747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรัอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู รพ.สต.ดงหวาย 24 มกราคม 2561 687
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.สต.หนองหัวคู 24 มกราคม 2561 เขียนโดย เพ็ญศิริ เขมะสัจจกุล 794
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(แบบตั้งโต๊ะ)รพ.สตหนองหัวคู 24 มกราคม 2561 เขียนโดย เพ็ญศิริ เขมะสัจจกุล 769
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ 24 มกราคม 2561 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 686
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2561 เขียนโดย กุศล พรมทอง 476
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง 19 มกราคม 2561 เขียนโดย กุหลาบ 783
ประกาศผู้ชนะราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.คำด้วง 17 มกราคม 2561 เขียนโดย กุหลาบ 711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องพิมพ์ฉลากยา รพ.สต.บ้านนาล้อม 16 มกราคม 2561 เขียนโดย Super User 1056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบผนังแยกส่วนของ รพ.สต.บ้านค้อ 12 มกราคม 2561 เขียนโดย ณัฏฐนิช 676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบผนังแยกส่วนของ รพ.สต.บ้านม่วง 08 มกราคม 2561 เขียนโดย Wilailuk 761
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบริการจุดบริการผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.สต.บ้านม่วง 08 มกราคม 2561 เขียนโดย Wilailuk 586
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.บ้านสระคุ 05 มกราคม 2561 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 686
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 มกราคม 2561 เขียนโดย กุศล พรมทอง 626
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กุศล พรมทอง 517
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กุศล พรมทอง 462
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กุศล พรมทอง 515
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กุศล พรมทอง 511