วันที่ 10เมษายน2562 คปสอ.บ้านผือ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ