แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
EB10รายงานแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ คปสอ.บ้านผือ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 115
EB10เผยแพร่แผนการปฏิบัติราชการด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 142
EB11รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 144
EB12รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ ในไตรมาสที่3 เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 1
EB12รายงานผลการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒ เขียนโดย นายอนันต์ จันศร 129