ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ขอเชิญคณะกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาระบบบริการ สาขา NCD/่่CKD คปสอ.บ้านผือ เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาระบบการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.บ้านผือ ในวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (กำหนดการ.jpg)กำหนดการ.jpg569 kB2017-04-18 10:18
Download this file (ขอเชิญประชุมวันที่ 19 เม.ย..jpg)ขอเชิญประชุมวันที่ 19 เม.ย..jpg602 kB2017-04-18 10:18

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
          สสอ.บ้านผือ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรท่านสาธารณสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่อาวุโส เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๐ ในวันที่๑๒ เมษายน  ณ.ลานกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ โดยมีกิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง การร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และรดน้ำดำหัว เริ่มเวลา ๑๑.๐๐น.เป็นต้นไป
          จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

         

เชิญประชุมประจำเดือน

เรียน ผอรพ สต ทุกแห่ง
          ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าประชุมประจำเดือน ในวันที่ 7 เมษายน 60
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.บ้านผือ เป็นต้นไป

       นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์ สสอ.บ้านผือ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (หนังสือเชิญประชุม เมย.60.jpg)หนังสือเชิญประชุม เมย.60.jpg432 kB2017-04-05 10:54

แจ้งขอความร่วมมือให้ รพ.สต.เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
           แจ้งขอความร่วมมือให้ รพ.สต.เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิ์สวัสดิการรักษา
พยาบาลส่วนท้องถิ่น (อปท.)รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (อบรม (แป้ง).pdf)อบรม (แป้ง).pdf6167 kB2017-04-05 10:15

ขอความร่วมมือประสานผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนฯ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                              ขอความร่วมมือประสานผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบ(อัมพฤกษ์ อัมพาต) ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ผู้ประสานงาน:นางกุศล  พรมทอง 

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญผู้รับผิดชอบNCD เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรพยาบาลที่นำ Product champion ไปใช้จนได้มาตรฐานในประเด็นมาตรฐานโรงพยาบาลด้านโภชนาบำบัดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

แจ้งรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดรองเท้า รอบที่ 2

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางเท้าระดับเสี่ยงสูง รอบที่ 2 ที่ได้รับการตัดรองเท้า จำนวน 33 ราย ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้านผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้