ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.เข้าร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบ ที่ 1 ปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประชุมวันที่ 24 มีนาคม 2560.pdf)ประชุมวันที่ 24 มีนาคม 2560.pdf459 kB2017-03-22 14:17

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็มประจำปี 2560

เรียน.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                             ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม"สัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็ม"ประจำปี 2560 รายละเอียดตามไฟลืที่แนบมานี้

ขอความร่วมมือประสานผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการรณรงค์ดูแลสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวาน คปสอ.บ้านผือ

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอความร่วมมือประสานผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการรณรงค์ดูแลสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวาน คปสอ.บ้านผือ ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบนนณ โรงพยบาลบ้านผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


ผู้ประสานงาน:นางกุหลาบ  สิงห์วงษ์

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน.xls)ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน.xls28 kB2017-03-17 15:55
Download this file (ผู้ป่วยเบาหวาน.pdf)ผู้ป่วยเบาหวาน.pdf640 kB2017-03-16 13:52

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม SRRT สอบสวนเชิงลึกอุบัติเหตุทางถนน ในวันอังคาร ที่ 14 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

ผู้ประสานงาน:นายสุรัตน์  กัณหา 

ขอเชิญเข้าร่วมรับนิเทศงาน

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ด้วย สสจ.อุดรธานี จะออกนิเทศงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย(ผู้สุ.อายุ,งานวัยทำงาน,วัยรุ่น,วัยเรียน) จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงาน ทุก รพ.สต.เข้ารับการนิเทศงาน ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ โรงพยาบาลบ้นผือ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (แจ้งแผนนิเทศ มีค60.pdf)แจ้งแผนนิเทศ มีค60.pdf411 kB2017-03-10 14:34

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอเชิญ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 (Planfin/Risk7) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ (ให้นำโน๊ตบุ๊คและปลั๊กไฟมาด้วย)
                           

แจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            แจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 จากเดิม วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี