ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ รายละเอียดตามไฟลที่แนบ

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามตัวชี้วัด รพ.สต.ติดดาว ปี 2560  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

                                      นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์
                                      สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

แจ้งประกาศใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

                              แจ้งประกาศใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพผ่านเวปไซด์ของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติและผ่านเวป service โดยการ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์(smat card) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ


Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประกาศใช้ตรวจสอบสิทธิ.pdf)ประกาศใช้ตรวจสอบสิทธิ.pdf3920 kB2017-02-22 12:10

ด่วน แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดทำภาษีเงินได้ 2559

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           แจ้งการจัดทำภาษีเงินได้ประจำปี 2559 (ม.ค.59 - ธ.ค.59) ตัวอย่างตามไฟล์ที่แนบ ให้นำส่งสรรพากรบ้านผือ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
                           1.ภ.ง.ด.1 ก  2 ชุด
                           2.ภ.ง.ด. 1 ก (พิเศษ) 2 ชุด
                           3.หนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้(แจกให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.)

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ภ.ง.ด.1ก ตัวอย่าง แก้ไขใหม่.pdf)ภ.ง.ด.1ก ตัวอย่าง แก้ไขใหม่.pdf992 kB2017-02-17 16:11
Download this file (ภาษี 2559.xls)ภาษี 2559.xls254 kB2017-02-17 16:11

ตัวอย่างภาษีปี 2559 (ม.ค.59 - ธ.ค.59)

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ตัวอย่างภาษีปี 2559 (ม.ค.59 - ธ.ค.59) รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ภ.ง.ด.1ก ตัวอย่าง.pdf)ภ.ง.ด.1ก ตัวอย่าง.pdf995 kB2017-02-06 15:19
Download this file (ภ.ง.ด.1ก.pdf)ภ.ง.ด.1ก.pdf957 kB2017-02-06 15:19
Download this file (ภาษี 59.xls)ภาษี 59.xls253 kB2017-02-06 15:23
Download this file (เลขที่ 13 รพ.สต..pdf)เลขที่ 13 รพ.สต..pdf924 kB2017-02-06 15:20

ขอเชิญประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์
สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

ผู้ประสานงาน:นางสมปอง  พรหมพลจร 086-2250966

ส่งสำเนาคำสั่งงาน NCD

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
       คปสอ.บ้านผือ ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงาน NCD ปี 60 พร้อมขอความร่วมมือ
ผู้ประสานงาน NCD แม่ข่ายช่วยประสาน นายก อบต.เพื่อเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ