ข่าวประกาศ สสอ.

ขอให้ประเมินตนเอง รพสต.ติดดาว

เรียน ผอ.รพ.สต ทุกแห่ง
        ด้วยงานคุณภาพ สสอ.บ้านผือ ขอความร่วมมือให้ทุกรพ.สต.ประเมินตนเอง ตามแบบสรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว ที่แนบมา แล้วให้ส่งมาที่ ผรช. ที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.เพื่อจะได้สรุปและรวบรวมส่ง จังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

นายมานิตย์  นิยมเหลา
ผรช.งานคุณภาพ สสอ.บ้านผือ

 

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (แบบสรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว v.4.xls)แบบสรุปคะแนน รพ.สต.ติดดาว v.4.xls82 kB2017-01-25 21:44

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                           ขอเชิญร่วประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ


                                  นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์
                                  สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 (ระดับโซน 4) ในวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ  โรงพยาบาลบ้านผือ

ผู้ประสานงาน นางกุศล  พรมทอง

ขอเชิญประชุม

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                            ขอเชิญเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกรอบการบันทึกบัญชีหน่วยบริการในระดับ รพ.สต.ปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตตบรรณ  โรงพยาบาลบ้านผือ

ผู้ประสานงาน:นางกุศล  พรมทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

เชิญประชุมประจำเดือน

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
         ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกท่านประชุมประจำดือน  ในวันที่ 5 มกราคม  2560
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน สสอ.บ้านผือ

ผลการดำเนินงานภายใน 31 ธ.ค.59

สรุปผลการดำเนินงานคัดกรอง ภายใน31 ธค.59

 

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.บ้านเทื่อม,ดงหวาย,กลางใหญ่

                           ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน SRRT สอบสวนเชิงลึกอุบัติเหตุทางถนน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 ถนนอุดรธานี - สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้


                            นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์
                            สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

ผู้ประสานงาน : นายสุรัตน์   กัณหา

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (กำหนดการ.pdf)กำหนดการ.pdf467 kB2016-12-26 15:18
Download this file (หนังสือประชุม.pdf)หนังสือประชุม.pdf886 kB2016-12-26 15:19