ข่าวประกาศ สสอ.

ขอเชิญประชุมการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูล43แฟ้ม,QOFและเวชระเบียน

รียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง .หน.PCU รพ.บ้านผือ
          ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในรพ.สต.และPCU แห่งละ 2คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการระบบฐานข้อมูล 43แฟ้ม การจัดการตรวจสอบตัวชี้วัดQOF ปี2561 และการตรวจสอบเวชระเบียน ในวันที่ 8-9มีนาคม 2561 เวลา 08.30น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ ทั้งนี้ ให้นำคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม JHCISสำรองฐานข้อมูล และสะพานไฟ มาด้วย  รายละเอียดหนังสือเชิญตามเอกสารที่แนบ
                                                     

                                                   ขอแสดงความนับถือ                                                  

                                                  นายมานิตย์  นิยมเหลา
                                        ผรช.งานข้อมูลสารสนเทศ สสอ.บ้านผือ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (จัดประชุมงานข้อมูล.jpg)จัดประชุมงานข้อมูล.jpg148 kB2018-03-05 21:35

ขอสรุปคะแนนประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาวปี61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
   ขอความกรุณาส่งแบบสรุปคะแนนประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาวปี2561 ตามไฟล์ที่แนบ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อที่จะได้สรุปและนำส่งจังหวัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

มานิตย์ นิยมเหลา
ผู้ประสานงาน รพ.สตติดดาว อ.บ้านผือ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว61.xls)ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว61.xls41 kB2018-02-08 21:28

ขอแจ้งกำหนดการโครงการ Active Finding Cataractและ โครงการผ่าตัดต้อกระจก ปีงบประมาณ 2561

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                                ด้วย คปสอ.บ้านผือ ขอแจ้งกำหนดการ โครงการ Active Finding Cataract และโครงการผ่าตัดต้อกระจก ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (โครงการActive Finding Cataract.pdf)โครงการActive Finding Cataract.pdf563 kB2018-01-22 14:48

ผลการคัดกรอง NCD และ ผส. ปี 61 (1ตค-31ธค.60)

ผลการดำเนินงาน การคัดกรอง NCD และ ผู้สูงอายุ  อำเภอบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ผลการคัดกรอง ผส. ปี61.pdf)ผลการคัดกรอง ผส. ปี61.pdf286 kB2018-01-01 14:11
Download this file (ผลงานคัดกรองNCD DM 61.pdf)ผลงานคัดกรองNCD DM 61.pdf218 kB2018-01-01 14:21
Download this file (ผลงานคัดกรองNCD HT 61.pdf)ผลงานคัดกรองNCD HT 61.pdf217 kB2018-01-01 14:21

ขอเชิญประชุม

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                              ขอเชิญประชุมประจำเดือน มกราคม 2561 ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประชุมประจำเดือน ม.ค.61.pdf)ประชุมประจำเดือน ม.ค.61.pdf208 kB2017-12-29 15:12

ขอเชิญประชุมจัดทำแผนงบลงทุน ปี62

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
      ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน หรือ ผู้รับผิดชอบ เข้าประชุมรับฟังแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน งบ UC ปีงบประมาณ2562 และงบNon UC ปี 2563-2565  ในวันที่ 28 พศจิกายน 2560 เวลา 13.00น.-16.30น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ (ให้นำโนตบุค และปลั๊กไฟมาด้วย)